03 апр 2012

Нов сайт за нощувки на Алекс 2003 ЕООД

0 Comment

Една фирма може да развива различни дейности – например: строителство, продажба на имоти, отдаване под наем на имоти, нощувки и др. Ето защо смятаме, че е полезно една от услугите, които оферираме- нощувка- да бъде отделена в специален сайт. По този начин лесно можем да изнесем цялата информация относно това, което предлагаме на нощуващите в гр. Пловдив.

 

Смисълът на този сайт е да избягаме от хилядите анонимни безплатни обяви, с които е залято интернет пространството в България. В съвременния свят хората имат право да знаят всички детайли, относно интересуващия ги продукт или услуга, за да могат да вземат информирани решения.

[top]
Downloaded from 96DoWn.com